Często zadawane pytania

Często zadawane pytania - Art-Bud

Często zadawane pytania

Wasze najczęstsze pytania wraz z naszymi odpowiedziami.

 • Odbiór techniczny lokalu

  Odbiór techniczny lokalu odbywa się po spełnieniu warunków:

  1. otrzymaniu zawiadomienia o możliwości odbioru,
  2. dokonaniu 100% wpłaty ceny określonej w umowie oraz zaksięgowaniu jej na rachunku Sprzedającego,
  4. dokonaniu wpłaty za zmiany lokatorskie,
  5. dokonaniu wpłaty za odsetki.

 • Usterki

  Usterki prosimy zgłaszać przez zakładkę Serwis techniczny: https://www.artbud.eu/kontakt/serwis-techniczny

 • Użytkowanie wieczyste

  Zgodnie z zapisem w umowie przedwstępnej/deweloperskiej zobowiązaliście się Państwo do zwrotu opłaty za użytkowanie wieczyste od momentu podpisania aktu notarialnego do końca roku kalendarzowego, w którym podpisywany jest akt notarialny.

  Kwota wyliczana jest na podstawie następującego równania:
  całkowita opłata zapłacona przez Sprzedającego za użytkowanie wieczyste dotycząca działki, na której powstała inwestycja x udział zakupionego przez Państwa lokalu w nieruchomości wspólnej (pow. lokalu wraz z komórką lokatorską do całkowitej pow. nieruchomości wspólnej) x ilość dni od podpisania aktu pozostała do końca roku.

 • Zmiana terminu płatności

  W przypadku konieczności zmiany terminu płatności określonej raty należy wysłać maila na adres mailowy biuro@artbud.eu z podaną przyczyną zmiany oraz terminem do kiedy rata powinna być przesunięta.

 • Zmiana adresu korespondencji

  W przypadku zmiany adresu do korespondencji należy wysłać maila z podaniem nowego adresu do korespondencji na adres mailowy biuro@artbud.eu lub dostarczyć pisemnie do siedziby spółki.